Rkf logga Hem Ryttarkamraterna 

Säkerhetspolicy.

SÄKERHETSPOLICY 

Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta människan och hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för hästen och människan. RKF är ansluten till Svenska Ridsportsförbundet och det är deras policy som ligger till grund för denna skrift.

Ridklubben ska föregå med gott exempel i alla avseenden. En del av detta är att anläggningen alltid ska vara i besöksskick. Det är en plats för kunskapsinhämtning och den ska ge en god grund för hästhållning. Säkerhetspolicyn är en vägledning i arbetet med handhavandet av hästarna och våran vistelse på Rkf.

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt, har för uppgiften lämplig klädsel samt även visar ett gott värdskap.

Dokumentet är en beskrivning av den dagliga verksamheten på klubben. Nya elever, nya uppstallade och ny personal ska sätta sig in i dokumentet samt reflektera över hur hästhållningen och hanteringen av hästen utförs på ett säkert, yrkesmässigt och professionellt sätt. Vilket förhållnings- och arbetssätt ska jag ha för att lösa alla uppgifter så att människans säkerhet och hästens välbefinnande sätts i centrum och dessutom med ett säkerhetstänkande?

 

SÄKERHETSRUTINER

 

Personlig skyddsutrustning (bärs vid respektive aktivitet)

 

Ridning: Hjälm, lämpliga byxor, ridstövlar/skor med klack. Uppsatt hår och handskar rekommenderas. Skyddsväst för barn under 18 år vid hoppning. Vi rekommenderar att alla under 18 är använder skyddsväst vid all ridning. Linne eller tröja/jacka med huva bör ej användas. Man ska bära hjälm även vid ledning av häst vid lektion.

___________________________________________________________________________

Körning, Longering: Hjälm, handskar, lämpliga skor och ev pisk.

och tömkörning. Se övriga vedertagna ridhusregler.

___________________________________________________________________________

Reflexer: Reflexer används vid all ridning i mörker både på ryttaren och hästen.

__________________________________________________________________________________________

Stallarbete: Ändamålsenligt klädsel. Skor med stålhätta rekommenderas. Uppsatt hår.

___________________________________________________________________________

Hästhantering: Vi rekommenderar att alla använder hjälm vid hantering av våra ridskolehästar i stallet. Säkerhetsväst bör bäras av barn i stallet upp till 12 år.

__________________________________________________________________________________________

 

Smycken: Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är inte tillåtet för personal, elever och praktikanter utan skyddsåtgärder såsom tejpning eller dylikt. Övriga smycken bör vara diskreta för att inte kunna utgöra en säkerhetsrisk

__________________________________________________________________________________________

Barnvagnar: Placeras på barnvagnsparkeringen vid anslagstavlan.

___________________________________________________________________________

Mobiltelefon: Du får inte tala hantera telefon när du rider eller hanterar häst. Sitt av om du rider om du behöver svara.

___________________________________________________________________________

Hundar: Hålls kopplade på anläggningen. Ridbanor ska vara fria från hundar. På läktaren ska hunden vara kopplad och stillsam.

___________________________________________________________________________

Värdskap: Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem tillrätta som behöver det.

___________________________________________________________________________

Ledning av häst

___________________________________________________________________________

Utrustning: Grimma/träns används tillsammans med grimskaft/tyglar. För ökad kontroll rekommenderas kedjegrimskaft. Kedjan placeras under hästens underkäke eller över nosryggen. Även i stallet ska grimskaft användas. Personlig skyddsutrustning beaktas. Hjälm och handskar ska bäras vid ledning av häst ute eller i ridhuset.

__________________________________________________________________________

Genomförande: Hästen förs kontrollerat och korrekt med föraren vid hästens bog. Är hästen utrustad med träns leds den av ridskoleelever med tygeln uppe på halsen och för privatekipage antingen med tygeln uppe på halsen eller nedtagen med tvåhandsfattning. Möte i stallet undviks. Öppna boxendörren helt vid in och utförsel av hästen. För ledning av häst måste man vara 15 år eller äldre om man gör det själv. Annars i sällskap av en myndig person tex ridläraren.

___________________________________________________________________________

Genom dörr: Öppna bägge dörren/grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. För hästen genom passage. Därefter stängs dörren/grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något.

__________________________________________________________________________________________

Hagutsläpp

__________________________________________________________________________________________

Utrustning: Se ledning av häst

__________________________________________________________________________________________

Genom grind/släpp: Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden, släpp hästen utan grimma och stäng lugnt grinden.

___________________________________________________________________________

Släpp flera hästar: För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 meter lucka) Vänd dem mot staketet, håll med vänster hand över nosryggen och släpp samtidigt på given signal.

___________________________________________________________________________

Stängd grind: Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Då fungerar elen också till andra hagar. Observera att översyn av hagen skall ha skett före släpp.

___________________________________________________________________________

Ridning

___________________________________________________________________________

Iordningställande: Tränsad häst får ej lämnas i box eller spilta. Man får ej fästa uppbindningsskaftet i bettet eller tränset. Man ska infinna sig minst 20 min innan sin lektion börjar så att man hinner borsta och ta på utrustningen i lugn och ro. Ryttarens ser till att den har sin egen utrustning på innan tränsning och sadling.

___________________________________________________________________________

Upp och avsittning: Alla ridskoleryttare sitter upp på medellinjen. Upp och avsittning sker samtidigt. Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt, se ridhusregler. Pall finns till ridskolans elever. Använd gärna pallen för hästen, sadeln och ryttarens bästa. Justering av stigläder och dylikt sker på medellinjen. Utomhus: utanför stallet med hästens huvud vänt ifrån stallet. ___________________________________________________________________________

På- och avklädning: På- och avklädning av jacka och täcke sker efter avstigning eller om annan person håller i hästen på medellinjen. Jacka och ev. täcke placeras på anvisad plats i ridhuset.

___________________________________________________________________________

Ridhuset: Vid inträde i ridhus, knacka och invänta svar. Fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma. Övriga ridhusregler finns uppsatta i ridhuset. Som privatryttare tas extra hänsyn till ridskolans lektioner/elever. På läktaren ska det vara lugnt. Vid ensam ridning av ridskolehäst måste det finnas en myndig som är ansvarig och är på plats. Övriga vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade. Man får bara vara en person per ekipage på banan om man behöver ha ledare.

___________________________________________________________________________

Hopppning: Hoppning är tillåtet efter avstämning med de övriga på ridbanan. Det är dock olämpligt vid många ryttare på banan samtidigt. Det hindermaterial som togs fram ska också ställas tillbaks där det togs. Hoppning är ej tillåtet när ridskolan har lektioner på andra sidan. Se fler regler på ridhusregler.

___________________________________________________________________________

Uteritt: Uteridning sker lämpligast två och två eller i grupp. Det är ej tillåtet för ridskoleryttare att rida ut ensam utan ridskolechefens tillåtelse. Som ridskoleryttare med ridskolehäst måste man vara 18 år eller ha med sig en myndig person. För privatryttare är det förälders ansvar att se till att det går säkert till. Mobiltelefon bör medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade. Ridning på motionsspår och ridklubbens vallar är absolut förbjudet.

Externa Tränare

___________________________________________________________________________

De tränare/ridlärare du som ridskolelev kan välja att träna för är ridskolans ridlärare. Annars se ridhusreglerna gällande tränare. Hantering och ridning av hästar som inte är uppstallade på anläggningen omfattas av policyns ramar. Dock gäller inte försäkringsskydd i händelse av olycka för ryttare som ej är medlem i Svenska ridsportförbundet. Titta därför igenom ditt eget försäkringsskydd.

___________________________________________________________________________

Skötsel och skötselrutiner

___________________________________________________________________________

Häst i box/spilta: Ridskolehästar sköts i respektive box eller i duschspiltan. Alla ridskolehästar ska vid hantering bindas upp. Titta vad som gäller på hästens informationsskylt. Vid ingång i spilta görs det på vänster sida. Vid mockning, skötsel av och hantering av ridskolehäst i box binds hästen alltid upp. När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli instängd. Max 2 personer inne hos hästen på en gång som är på samma sida av hästen.

___________________________________________________________________________

På och avtag av täcke: Täcke på: Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena.

Täcke av: Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bogspännena. Lyft lugnt av täcket.

___________________________________________________________________________

Foder: Hästarna utfodras enligt uppsatt foderkort ifrån personal. Inget extrafoder ges till hästarna. Ingen godis får ges till ridskolehästarna. ___________________________________________________________________________

Spolplats: Rengörs efter varje användande.

___________________________________________________________________________

Ordning: Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning förvaras borstarna i påsen på boxen. Ev egna borsthinkar direkt utanför egen box/spilta och ställs sedan på stallkontoret. Privathästarna utrustning plockas undan efter användande. Spånstallgången är alltid fri från föremål. Golven i sadelkamrarna hålls städat och tomt. Kratsa gärna ur hovarna innan hästen tas ut ur boxen/spiltan. Gödsel på stallgång/uppställningplats tas bort innan du lämnar platsen. Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.

___________________________________________________________________________

 Lastning

Genomförande: Träns eller grimma med kedjegrimskaft alt longerlina. Hästföraren och medhjälparen ska ha hjälm och handskar. Använd om det behövs linor och foderhink. Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare vid behov.